1398/02/18 - نویسنده: زارع تک
چه مواردی و چه منطقه ای تحت حمایت قرار می گیرند؟

به طور خلاصه ، ما مسئول ویژگی هایی هستیم که در این زمینه تبلیغ می شوند. بنابراین موارد زیر را انجام خواهیم داد: - در صورت وجود اشکالات را حل کنید (اشکال به این معنی است که هر ویژگی آنطور

1398/02/18 - نویسنده: زارع تک
اگر پشتیبانی من بعد از خرید مورد منقضی شود ، چه اتفاقی می افتد؟

پس از پایان دوره 6 ماهه می توانید پشتیبانی طولانی مدت را خریداری کنید. در ابتدا می توانید پشتیبانی گسترده ای را نیز خریداری کنید. من در این صورت شما در کل یک ساله پشتیبانی می کنید.

1398/02/18 - نویسنده: زارع تک
آیا قالب از فرم تماس و میلچیمپ پشتیبانی می شود؟

بله ، کمپانی ما با پشتیبانی 6 ماهه استاندارد تم ارائه می شود. ما پشتیبانی را از طریق تم "بخش" نظرات و همچنین سیستم پشتیبانی بلیط خود انجام می دهیم.