1402/04/13 - نویسنده: زارع تک
چطور شاخص‌های کلیدی بازاریابی محتوا را ردیابی کنیم؟

مقدمه یک استراتژی بازاریابی محتوای مؤثر و جامع، مهم‌ترین مؤلفه‌ی هر برند یا یک کسب وکار موفقی است و بدون آن، کسب‌وکار شما ممکن است برای جذب سرنخ، ایجاد آگاهی از برند و رسیدن به اهداف فروش، با مشکل مواجه

استراتژی محتوا
1401/07/17 - نویسنده: فهیمه قائمی
بازاریابی محتوا چیست و چه محتوایی تاثیرگذار است؟

امروزه توجه به محتوا و نمایش متفاوت یک محصول باعث تغییر سلیقه مشتری شده است. تهیه محتوای تاثیرگذار و جذاب به عوامل مختلفی بستگی دارد که برای فروش بیشتر، حتما باید رعایت شوند؛ پس برای آشنایی با این عوامل تا