1401/04/14 - نویسنده: زارع تک
شش نوع استارت‌آپ‌ از نظر Steve Blank

بسیاری از استارت‌آپ‌ها در آغاز کسب‌وکار خود شکست می‌خورند. پس از پنج سال فعالیت، از هر ده کسب‌و‌کار، یکی از آن‌ها در عرصۀ رقابت باقی می‌‌ماند. دلایل زیادی وجود دارد که سبب می‌شود یک استارت‌آپ شکست بخورد و معمولاً فقط