1401/07/09 - نویسنده: مهلا صمیمی
بازاریابی احساسی چیست؟

مقدمه پژوهش‌های بسیاری در حوزۀ تبلیغات انجام شده که نشان می‌دهد افراد به طور میانگین 362 آگهی تبلیغاتی در طول روز می‌بینند و فقط تحت تأثیر 3% از آن‌ها قرار می‌گیرند! چگونگی تبلیغات شما، تأثیر زیادی در فروش محصولاتتان دارد