1402/01/15 - نویسنده: زارع تک
تبلیغات استوری اینستاگرام

مقدمهامروزه استوری اینستاگرام به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده می‌شود. طبق گزارش اینستاگرام، 500 میلیون حساب کاربری در اینستاگرام که از استوری آن استفاده می‌کنند، صاحبان کسب‌وکار هستند که یک سوم از پر بازدیدترین استوری‌ها را دارند. در ادامه به