1401/08/01 - نویسنده: فهیمه فیاض
افیلیت مارکتینگ چیست؟

مقدمه اگر اهل وبگردی و گشتن در فضای اینترنت باشید، قطعاً بارها دیده‌اید وقتی وارد سایتی می‌شوید، تبلیغات‌ سایت‌های دیگر به شما نمایش داده می‌شود. این احتمال وجود دارد که وارد تبلیغات مورد نظر شده و حتی از آن سایت