1401/09/23 - نویسنده: زارع تک
چرا تقویم محتوایی مهم است؟

مقدمهکسب‌وکارهای حوزه دیجیتال مارکتینگ که به بازاریابی محتوا مشغول‌اند، نیازمند ابزاری برای مدیریت و برنامه‌ریزی محتوا هستند تا بتوانند استراتژی بازاریابی محتوا خود را ایجاد کنند و روند کار از کنترلشان خارج نشود. شاید طراحی تقویم محتوایی کمی خسته‌کننده باشد