1401/04/14 - نویسنده: زارع تک
5 دلیل نیاز کسب‌وکارها به خدمات نرم‌افزاری

در حال حاضر، همه ما توسط نرم افزار احاطه شده‌ایم. در سال 2008 بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از رایانه استفاده می‌کردند. در سال 2019، کاربران رایانه به 5.11 میلیارد نفر در جهان رسید. ما می‌دانیم چنین