احتمال ممنوعیت تیک‌تاک در اتحادیه اروپا!
1403/02/25 - نویسنده: زارع تک
احتمال ممنوعیت تیک‌تاک در اتحادیه اروپا!

در حین یک مناظره در "ماستریخت" و در حضور نامزدهای احزاب انتخاباتی سال 2024، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، به این موضوع اشاره کرد که ممنوعیت تیک‌تاک در اتحادیه اروپا یک گزینه مطرح است. به این ترتیب،