1402/04/02 - نویسنده: زارع تک
زنان مهندس؛ قدرت تغییر و تحول در دنیا

مقدمه روز جهانی زنانِ مهندس از سال ۲۰۱۷ میلادی در تاریخ [23 ژوئن] به رسمیت شناخته شده است، تا به سهم و نقش زنان در حوزۀ مهندسی اهمیت ویژه‌ای داده شود. گرامیداشت این روز اهداف خاصی را دنبال میکند از