1401/10/28 - نویسنده: زارع تک
چگونه از پنالتی شدن سایت در گوگل جلوگیری کنیم؟

مقدمهپنالتی شدن سایت همانند زمانی است که در فوتبال یکی از بازیکنان مرتکب خطا غیر ورزشی شود و داور جریمه‌اش کند.گوگل نیز در صورت نقض قوانین خود توسط سایت‌ها، آن‌ها را جریمه می‌کند. پنالتی شدن سایت یکی از مهم‌ترین دغدغه