1401/11/26 - نویسنده: زارع تک
ابزار مدیریت رمزعبور چیست و چگونه عمل می‌کند؟

مقدمهامروزه اینترنت فضای بسیار متفاوتی نسبت به یک دهه پیش از خود دارد. در گذشته تعداد افراد بسیار کمی از آن استفاده کرده و از سایت‌های مختلف بازدید می‌کردند اما اکنون در مدت کوتاهی شما از بیش از ده‌ها وب‌سایت