پایگاه داده پایگاه داده چیست
1402/12/08 - نویسنده: زارع تک
پایگاه داده چیست؟

پایگاه داد اهمیت بسیاری دارد زیرا داده‌ها اطلاعات یا بخشی از آن‌ها هستند که توسط کامپیوتر قابل پردازش‌اند. این می‌تواند به شکل متن، اعداد، تصاویر یا سایر اشکال رسانه باشد. داده‌ها اغلب برای حمایت از تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل