1401/12/03 - نویسنده: زارع تک
لینکدین یا فیسبوک، مسئله این است!

مقدمهفیسبوک و لینکدین دوتا از بزرگترین پلتفرم‌های رسانه اجتماعی هستند و فرصت‌های بسیاری را برای کاربران خود فراهم می‌کنند اما برای صاحبان کسب‌وکار سؤالی مطرح می‌شود که بر روی کدام یک از این دو پلتفرم سرمایه‌گذاری و تمرکز کنند؟ لینکدین در