1402/01/29 - نویسنده: زارع تک
طرح کسب‌وکار چیست و یک طرح کسب‌وکار موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟

مقدمهدر دنیای امروز برای راه‌اندازی کسب‌وکار تا رسیدن به موفقیت طولانی مدت و گسترش، نیاز به یک طرح و برنامه دارد. طرح کسب‌وکار به عنوان راهنما، برنامه‌ریزی دقیقی برای فرایند کسب‌وکار به صورت سازمان یافته، تأمین مالی، مستندسازی مدل کسب