مهندس نرم افزار توسعه دهنده نرم افزار
1402/12/23 - نویسنده: زارع تک
هر مهندس نرم‌افزاری یک توسعه دهنده نرم افزار نیست!

موقعیت توسعه‌دهنده نرم‌افزار و مهندس نرم‌افزار اغلب اشتباه گرفته می‌شود و گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. بسیاری از مردم اغلب این سوال را مطرح می کنند که «آیا توسعه دهندگان نرم افزار و مهندسان نرم افزار یکی هستند؟». هر