1401/10/07 - نویسنده: زارع تک
گوگل تگ منیجر چه کاربردی دارد و نحوۀ راه‌اندازی آن به چه صورت است؟

مقدمه اگر هیچ آشنایی با گوگل تگ منیجر ندارید توصیه می‌شود که مقالۀ «گوگل تگ منیجر چیست و چه مزایایی دارد؟» را بخوانید تا حدودی با گوگل تگ منیجر و مزایا و معایب آن آشنا شوید. در ادامه قرار است

1401/09/30 - نویسنده: زارع تک
گوگل تگ منیجر چیست و چه مزایایی دارد؟

مقدمهدر حوزه دیجیتال مارکتینگ برای تحقق اهداف بازاریابی و در نتیجه فروش بیشتر، مهمترین کار، دریافت اطلاعات و استفاده از ابزارهای آنلاین برای تحلیل رفتار و نحوه تعامل مشتریان با یک سایت است. ابزارهای زیادی هستند که می‌توانند در این