1403/02/18 - نویسنده: زارع تک
4 استیکر تعاملی اینستاگرام

اگر شما هم از طرفداران اینستاگرام هستید و حداقل هر 3 ساعت اینستاگرام را چک می‌کنید و در این برنامه فعال هستید، احتمالاً از قابلیت‌های جدید آن آگاه‌اید. اینستاگرام چهار استیکر تعاملی جدید اضافه کرده است که در ادامه آن‌ها